20 mẫu đồng hồ cặp SR Watch đáng mua 2019

20 mẫu đồng hồ cặp SR Watch đáng mua 2019

20 mẫu đồng hồ cặp SR Watch đáng mua 2019

Đồng hồ SR Nhật Bản đã gây ấn tượng mạnh tại thị trường Việt Nam với thiết kế trẻ trung thời trang và mức giá vô cùng cạnh tranh. Trong nhóm đồng hồ cặp dành cho các cặp đôi nổi lên là 20 mẫu rất đáng mua trong năm 2019 này. Đó là:

1. SR8702.1202 – Giá: 5,900,000đ/cặp. Xem chi tiết

Đồng hồ đôi

2. SR1055.4102TE – Giá: 2,500,000đ/cặp. Xem chi tiết

Đồng hồ đôi

3. SR1055.4602TE – Giá: 2,900,000đ/cặp. Xem chi tiết

Đồng hồ đôi

4. SR1056.4601TE – Giá: 2,900,000đ/cặp. Xem chi tiết

Đồng hồ đôi

5. SR1072.1101TE – Giá: 2,700,000đ/cặp. Xem chi tiết

Đồng hồ đôi

6. SR1072.1202TE – Giá: 3,100,000đ/cặp. Xem chi tiết

Đồng hồ đôi

7. SR1072.1402TE – Giá: 3,500,000đ/cặp. Xem chi tiết

Đồng hồ đôi

8. SR1075.1101TE – Giá: 2,900,000đ/cặp. Xem chi tiết

Đồng hồ đôi

9. SR1075.1402TE – Giá: 3,300,000đ/cặp. Xem chi tiết

Đồng hồ đôi

10. SR1076.1102TE – Giá: 2,700,000đ/cặp. Xem chi tiết

11. SR1076.1402TE – Giá: 3,500,000đ/cặp. Xem chi tiết

Đồng Hồ Đôi

12. SR1079.1402TE – Giá: 3,500,000đ/cặp. Xem chi tiết

 Đồng hồ đôi

13. SR1079.1102TE – Giá: 2,700,000đ/cặp. Xem chi tiết

Đồng hồ đôi

14. SR2086.4102RNT – Giá: 5,200,000đ/cặp. Xem chi tiết

Đồng hồ đôi

15. SR2086.4602RNT – Giá: 5,600,000đ/cặp. Xem chi tiết

Đồng hồ đôi

16. SR2087.4601RNT – Giá: 5,600,000đ/cặp. Xem chi tiết

Đồng hồ đôi

16. SR2087.4602RNT – Giá: 5,600,000đ/cặp. Xem chi tiết

Đồng hồ đôi

17. SR5521.1102 – Giá: 4,900,000đ/cặp. Xem chi tiết

Đồng hồ đôi

18. SR8702.1102 – Giá: 5,700,000đ/cặp. Xem chi tiết

Đồng hồ đôi

19. SR1055.4601TE – Giá: 2,900,000đ/cặp. Xem chi tiết

Đồng hồ đôi

20. SR1079.1101TE – Giá: 2,700,000đ/cặp. Xem chi tiết

Đồng hồ đôi

Nếu bạn muốn tham khảo thêm đồng hồ đôi SR Watch, vui lòng xem toàn bộ các mẫu ở bên dưới: 

 

Tham khảo thêm:  THỨ 6 SIÊU KHUYẾN MÃI!